Soldater till Roma Kompani, 181 Pansarbataljonen på Gotland

2020-02-03

Försvarsmakten främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.

181 Pansarbataljonen huvudsakliga fokus är markstridsförmåga och består av ett pansarskytte kompani, ett stab- och trosskompani och ett stridsvagnkompani. Roma kompani är ett pansarskyttekompani som består av tre pansarskytteplutoner och en stab-och tross pluton.

Vem är du?  

Du är ansvarsfull, har alltid service i åtanke och föredrar att arbeta utifrån mål och inte detaljstyrning. Du ser till att effektivt och strukturerat lösa problem för att kunna genomföra dina och förbandets uppgifter.

Befattningsbeskrivning

Vi söker nu soldater med olika inriktningar. Det finns formella krav för samtliga soldatsbefattningar samt vissa specifika för enskilda tjänster.

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.

Formella krav för samtliga tjänster

• Godkänd registerkontroll

• Genomförd och godkänd värnplikt, GU eller GMU

• Godkända fysiska krav. Fälttest 12.00 och Multitest 175p

• B-körkort

Packsoldater

Packsoldaten stödjer packgruppchefen med att hämta och fördela kompaniets underhåll. I packgruppen ingår utöver packsoldaten en packgruppchef som stöttar ställförträdandeplutonchef i underhållstjänst.

Formella krav

• Packutbildning

Granatkastarsoldat elledning

Eldledningsbiträdet ansvarar för det externa sambandet och är utbildad på digital radiomateriel. Eldledningsbiträdet leds av eldledningsgruppchefen och arbetar självständigt under stor tidspress. Gruppen ansvarar för att leda indirekt bekämpning i form av artilleri. Precision i arbetet är ett krav liksom god förmåga att växla tempo. Arbetet kräver en hög simultankapacitet. Eldledningsbiträdet ansvarar även för positionsuppdateringen på vagnen.

Formella krav

• E-utbildning

Bärgarsoldat

Bärgningsmannen ingår i en grupp om tre man. Förutom bärgningsmannen, ingår även bärgningsgruppchef samt stf bärgningsgruppchef. Bärgningsmannens uppgifter är att framföra bärgningsbandvagnen, handha dess bärgningsutrustning samt vara gruppchefen behjälplig vid planering och uppkoppling av bärgning.

Formella krav

• Bärgarutbildning

Skyttesoldater

Skyttesoldaten ingår i en pansarskyttegrupp om 6-7 man. Huvuduppgiften i strid är att betjäna ett av gruppens understödsvapen och i samverkan med resten av gruppen genomföra strid ifrån stridsfordon 90 eller till fots. Ofta löses uppgiften under fysisk och psykisk press. Viktiga personliga egenskaper är god fysisk prestationsförmåga, samarbetsförmåga och vinnartänkande.

Förare bandvagn 410

Föraren på en sjukvårdsgrupp skall kunna hjälpa till vid omhändertagande av skadad. Föraren är ansvarig för framförandet samt vård av vagn och dess materiel.

Mer information

Formella krav

• Förarbevis bandvagn 410

Frågor?

Fackliga representanter:  OFR/O Karl-Johan Boberg (Karl-Johan.Boberg@Officersforbundet.se)  OFR/S Freddy Tullgren (Freddy.Tullgren@forsvarsforbundet.se) SEKO Thomas Klasson (thomas.klasson@mil.se), SACO FM, Saco-S-FM@mil.se

Anställningsstart: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning.

I ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning och bifogar CV och ansökningsbrev. Bifoga även eventuella militära betyg samt genomförda utbildningar.

Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!

AgV GSS/K 8+4 år

Placeringsort: Tofta/Gotland

Övrigt

Upplysningar om befattningen lämnas av Lt Thomaz Hardingz; thomaz.hardingz@mil.se, 072-712 93 68 eller personalgeneralist Linda Karlsson, linda.x.karlsson@mil.se, 070-848 75 33.

 Är du redan anställd i försvaret: Uppge din nuvarande anställning i ansökan och meddela din chef att du söker tjänsten.

--------------------------------------------------------

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. 2020 tar förbandet över ansvaret för Stridsgrupp Gotland från P4. Huvuduppgiften är att samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Soldat/Sjöman hos Försvarsmakten i Gotland genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan 

Mer information