Logistik- & materielhandläggare vid Särskilda operationsgruppen

Publiceringsdatum: 2022-09-21

Beskrivning av enheten

Tjänsten är placerad vid förbandets logistiksektion (ingår i staben) som stödjer förbandet i både daglig verksamhet samt under insats. Sektionen omfattar alla i begreppet ingående delar såsom kommunikationstjänst, förnödenhetsförsörjning, materielförsörjning, infrastruktur, teknisk tjänst och insatssjukvård.

Handläggaren ingår i en enhet som leds av en militär chef. I enheten ingår ett flertal logistiker ur olika personalkategorier och med olika ansvarsområden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Befattningen innebär att man handlägger och administrerar ärenden inom ramen för förbandets logistik både i insatsverksamhet och daglig produktionsverksamhet.

Logistik- och materielhandläggaren:

 • Inhämtar och sammanställer underlag från förbandets olika enheter
 • Stödjer materielbehovssättningar, inköp, beställningar, förlustanmälningar, kassationsförslag, avvikelseanmälningar samt följer upp pågående ärenden.
 • Stödjer med underlag inför transportbeställningar
 • Stödjer med genomförande och redovisningar gällande årliga inventeringar för enheter vid förbandet samt utarbetar underlag för rapportering.
 • Är förbandets kontaktperson avseende transport farligt gods, följer upp genomförda utbildningar och rapporterar genomförd verksamhet.
 • Stödjer infraprocessen vid förbandet.

Arbetsuppgifterna kan ibland vara mycket skiftande, en flexibel inställning att lösa arbetsuppgifter som även ligger utanför de ordinarie samt en god samarbetsförmåga värderas högt.

Tjänstgöring på annan ort, systemstödsresor vid insats och utlandstjänstgöring kan förekomma likväl som att vara i beredskap.

Krav

 • Svensk medborgare
 • Körkort *B*
 • Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt i Excel.
 • Goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift , såväl svenska och engelska.

Meriterande 

 • Utbildning i instruktion för förvaring och transport av ammunition och övriga explosiva varor (IFTEX).
 • Utbildning i åtgärder mot brand- och explosionsfara, vattenförorening samt kemisk hälsopåverkan från brandfarliga varor (BVKF).
 • Utbildning i transport farligt gods, väg (ADR), flyg (IATA/HFFG/AFMAN) och/eller sjö (IMDG).
 • Kunskap i LIFT.
 • Erfarenhet/kunskap om det svenska militära systemet.

 Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god samarbetsförmåga
 • inititaivförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • noggrannhet samt
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

Övrigt

Frågor om befattningen kan besvaras av sog@mil.se (att - Pers: Log/mtrlhandl)

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer/tester.

För placering i denna befattning krävs svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll och en godkänd hälsokontroll.

Placering tillsvidare tidigast från 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. 6 mån provanställning tillämpas.

Ansökan

Med ansökan ska följande bifogas:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på körkort

Andra intyg/bevis som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Sista ansökningsdag

2022-11-20

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Särskilda operationsgruppen är en strategisk resurs som leds av chefen för specialförbandsledningen. All personal är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för uppgifter som de konventionella förbanden inte kan lösa. Särskilda operationsgruppen kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras. Förbandets primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnFörsvarsmakten
LönFast månads- vecko- eller timlön
OmfattningTills vidare
Organisationsnummer2021004615
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeAdministrativ assistent
YrkesområdeAdministration, ekonomi, juridik

Ansökan

Försvarsmakten söker en person till denna tjänst som administrativ assistent med placerings i Karlsborg. Om det låter intressant att arbeta som administrativ assistent hos Försvarsmakten skickar du in din ansökan senast 2022-11-20.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Drifttekniker Arvidsjaur

Fortifikationsverket söker en person till tjänsten som fastighetstekniker/drifttekniker, fastighet i Arvidsjaur.

2022-11-18

Mer info

Förrådsman Tillsvidare Servicesektionen / FörsA Malmen

Försvarsmakten söker en person till tjänsten som lagerarbetare i Linköping.

2022-11-22

Mer info

Luftvärdighetsingenjör (HKP16) till Teknik- och Vidmakthållandeavdelning

Försvarsmakten söker en person till tjänsten som helikoptertekniker i Linköping.

2022-11-22

Mer info