MSS Officerskompani anställer till plutonsledningen 1.kadettpluton.

Publiceringsdatum: 2021-05-12

Om Markstridsskolan

Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och med en gedigen kunskap.

Om tjänsten

Att tjänstgöra på utbildningsenheten innefattar både utbildning och träning för det tre-åriga officersprogrammet med inriktning mot markstrid. Utbildningen genomförs på individ, pluton, kompani och bataljonsnivå. Dina arbetsuppgifter består i att handleda kadetter i bland annat truppföring och stridsskjutning. Du utbildar även kadetter i taktik, teknik och ledarskap. Du kommer också att ansvara för olika utbildningsprojekt. Officerskompaniet ingår, tillsammans med specialistofficerskompaniet, taktikavdelningen och utbildningsavdelningen  i MSS Utbildningsenhet. Officerskompaniet ansvarar för genomförandet av den markstridsinriktade verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom ramen för det tre-åriga officersprogrammet. VFU-markstrid omfattar två terminer och utbildningen är inriktad till i första hand pluton och kompaninivå inom bataljon.

Vi ser en tjänstgöring vid MSS som en naturlig och självklar tid i alla arméofficerares militära karriär. Vi känner oss säkra på att en tjänstgöring vid MSS kommer att ge dig värdefull kunskap om det senaste och kommande inom Armén och Försvarsmakten. Officerskompaniet bedriver sin verksamhet i Kvarn, som kommer att spela en betydande roll i Arméns framtida uppgifter.

Kvalifikationer

Officer lägst OF1

Arbetat i plutonsledning inom kompani

God vana som instruktör på kompani och plutonsnivå

God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Körkort klass B

Meriterande

Tjänstgjort på plutons-eller kompaninivå i stridsvagnsförband, pansarskytteförband, motoriserat skytteförband, jägarförband eller spaningsförband.

FUSA-utbildning

Genomfört UL (utvecklande ledarskap)

Erfarenhet som plutonchef eller stf plutonchef

Personliga egenskaper

Dina personliga egenskaper bör kännetecknas av ett gott ledarskap med en god utvecklad pedagogisk förmåga. Du är utåtriktad och arbetsvillig samt flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar. För att du skall kunna vara delaktig i handledning av kadetter skall du stimuleras av att utveckla blivande kollegor, praktiskt men även teoretiskt. Du drivs av att vilja påverka på riktigt, sätta din prägel och att göra skillnad genom att dela dina samlade erfarenheter och kunskaper. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningen

Tjänstföringsform: Tillsvidareanställning

Tjänstgöringsgrad: Heltid

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Arbetsort: Kvarn, Motala

Tjänsteresor: Förekommer nationellt

Välkommen med din ansökan senast 2021-06-18. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.

Upplysning om tjänsten kan lämnas av

Mj Fredrik Perlaky, 0705-15 78 25

Information om rekryteringsprocessen

HR-Generalist Fredrik Ahlberg, 076-610 58 18

Fackliga representanter

OFR/O Lars Kron, 013-19 52 04

Försvarsförbundet Helena Astanius 0500-465 000

SEKO Lola Ahlgren 0500-465 000

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Om jobbet

Typ av anställningVanlig anställning
ArbetstidHeltid
OmfattningTillsvidare
LönFast månads- vecko- eller timlön
YrkeOfficer

Ansökan

Försvarsmakten söker en person till denna tjänst som officer med placerings i Motala. Om det låter intressant att arbeta som officer hos Försvarsmakten skickar du in din ansökan senast 2021-06-18.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

MSS Officerskompani anställer till plutonsledningen 1.kadettpluton.

Försvarsmakten söker en person till tjänsten som officer i Motala.

2021-06-21

Mer info

MSS Officerskompani anställer till plutonsledningen 1.kadettpluton.

Försvarsmakten söker en person till tjänsten som officer i Motala.

2021-07-07

Mer info

Markstridsskolan söker plutonchef och instruktör till Officerskompaniet

Försvarsmakten söker tre personer till tjänsten som officer i Motala.

2021-03-11

Mer info